Palvelumme

Taimikon- ja nuoren metsän hoito

Taimikon ja nuorenmetsän hoitotyöt ovat metsän tärkeimpiä hoitotöitä. Taimikon- ja nuorenmetsän hoidossa pyritään ohjaamaan kasvu metsän parhaisiin taimi-/puuyksilöihin. Ajallaan tehtynä työkustannukset pysyvät kohtuullisina eikä puuston kasvu ja kehitys häiriinny. Useinmiten työkustannuksiin on mahdollista saada valtion Kemera- tukea, joka kattaa osan työkustannuksista.

Teen taimikon perkauksia ja harvennuksia ja halutessasi hoidan rahoitushakemusten ja toteutusselvitysten teon.

Metsän uudistustyöt

Uudistushakkuun jälkeen uuden metsän alkuunlähtö varmistetaan joko istuttamalla tai kylvämällä. Luontaista uudistamista voidaan käyttää karummilla kasvupaikoilla sekä alueilla, jossa on jo ennen uudistushakkuutta luontaista kehityskelpoista taimiainesta.

Yritykseni kautta saat apua uudistushakkuun jälkeisiin maanmuokkaus-, istutus- ja kylvötöihin sekä taimien hankintaan.

Koneellinen puunkorjuu

Koneellisessa puunkorjuussa yritykseni pääpaino on hoitohakkuissa (energiapuuhakkuut, ensiharvennukset, sekä harvennushakkuut). Kalustoon kuuluu keskiraskas hakkuukone Valmet 901tx sekä Sampo 1046X, joka ketteryytensä ja keveytensä vuoksi soveltuu hyvin ensiharvennuksiin ja energiapuuhakkuisiin. Ajokone on keskiraskas Valmet 840.3. Erikoiskohteilla ja pienillä työmailla toimin maataloustraktori /metsäkuormainvaunu yhdistelmällä.

Puukaupan avustaminen

Yritykseni kautta on mahdollista saada apua erilaisissa puukauppatilanteissa, kuten leimikon suunnittelussa, puukaupan kilpailuttamisessa sekä korjuun valvonnassa.

Metsäsuunnitelmat

Yrityksessäni on käytössä Tapion Foreskit-ohjelmisto, joka mahdollistaa tilakohtaisten metsäsuunnitelmien teon. Metsäsuunnitelmassa näkyy puuston nykytila ja sen kehitysennuste, hakkuu- ja hoitotyösuunnitelmat kymmenvuotiskaudelle teemakartoilla sekä hakkuu- ja hoitotöiden kustannusarviot.

Pari faktaa

Perustettu
2001
Työkokemus/v
30v

Yritys

Yritys on perustettu vuonna 2001 ja se tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua metsän uudistamistöistä puunkorjuuseen. Yritystoiminta on ollut päätoimista vuodesta 2010.Kokemusta metsätöistä ja metsäalalta minulle on kertynyt kohta kolmekymmentä vuotta. Työurani metsätöiden parissa alkoi metsurin töillä 80-luvun lopulla, jonka jälkeen suoritin metsäkoneenkuljettajan tutkinnon Jämsänkosken metsäoppilaitoksella sekä metsätalousteknikon tutkinnon Tammelan metsäoppilaitoksessa.

Opintojen jälkeen työskentelin puutavaran uittotöissä sekä metsäkoneen kuljettajana, kunnes siirryin töihin metsänhoitoyhdistykseen. Metsänhoitoyhdistyksessä työskentelin kolmisen vuotta korjuutyönjohtajana sekä alueneuvojana. Yhdistyksestä siirryin metsäkeskukseen, jossa työskentelin suunnittelijana ja metsätaloustarkastajana kymmenisen vuotta ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä. Aluksi toimin sivutoimisena yrittäjänä.

Yrityksen motto  ”Suunnittelusta käytäntöön”  kuvaa yritykseni laaja-alaista osaamista ilman turhia välikäsiä. Työn tekeminen ja suunnittelu ovat yksissä ja samoissa käsissä.

Ota yhteyttä

Mika Jouhki 

puh. 0440 970 972

s.posti. mikajou71@gmail.com

Työkohteitamme