Koneellinen puunkorjuu

Koneellisessa puunkorjuussa yritykseni pääpaino on hoitohakkuissa (energiapuuhakkuut, ensiharvennukset, sekä harvennushakkuut). Kalustoon kuuluu keskiraskas hakkuukone Valmet 901tx sekä Sampo 1046X, joka ketteryytensä ja keveytensä vuoksi soveltuu hyvin ensiharvennuksiin ja energiapuuhakkuisiin. Ajokone on keskiraskas Valmet 840.3. Erikoiskohteilla ja pienillä työmailla toimin maataloustraktori /metsäkuormainvaunu yhdistelmällä.