Metsän uudistustyöt

Uudistushakkuun jälkeen uuden metsän alkuunlähtö varmistetaan joko istuttamalla tai kylvämällä. Luontaista uudistamista voidaan käyttää karummilla kasvupaikoilla sekä alueilla, jossa on jo ennen uudistushakkuutta luontaista kehityskelpoista taimiainesta.

Yritykseni kautta saat apua uudistushakkuun jälkeisiin maanmuokkaus-, istutus- ja kylvötöihin sekä taimien hankintaan.